Zorginstellingen

Een bezoek aan een zorginstelling
Bent u geïnteresseerd in een bezoek van Animal 4 Health bij uw eigen zorginstelling?
Wij komen graag bij u voor een nadere kennismaking en afstemming over de regels rondom dit bezoek. In dit eerste contact worden o.a. de volgende onderwerpen besproken en bekeken:

  • Is er goed overzicht om de dieren in één oogopslag te kunnen observeren.
  • Kan de ruimte gesloten worden ivm loslopende dieren.
  • Is er rekening gehouden met bewoners die misschien niet willen deelnemen of mogelijk allergisch zijn.
  • Is er daarnaast vanuit de zorginstelling minimaal één Activiteiten Begeleider (AB-er) aanwezig voor de bewoners. Wij komen met de dieren voor de mensen en het is onze taak om de dieren te begeleiden.

Begeleiding vanuit de zorginstelling
Het is prettig voor bewoners en voor ons dat de begeleiding van bewoners door mensen wordt gedaan die hen persoonlijk kennen. Ook is het fijn omdat alleen zij een goede indruk kunnen krijgen van een eventuele gedragsverandering van de bewoners. Wat voor ons als normaal wordt beschouwd tijdens een bezoek, kan voor de verzorging wel heel bijzonder zijn omdat wij geen referentiekader hebben om dit te kunnen vergelijken.

Het bezoek aan uw instelling
Wij komen met een of meerdere begeleiders en dieren naar uw instelling, zoals vooraf is afgesproken. Animal 4 Health probeert zoveel mogelijk met dezelfde begeleider en dieren langs te komen zodat de bewoners ook de dieren kunnen gaan herkennen.

Wanneer wij komen is de locatie waar wij terecht kunnen door uw instelling in gereedheid gebracht. Wij brengen handdoeken mee die herkenbaar zijn als eigendom van de stichting. Als er een dier op schoot wordt geplaatst, wordt er een handdoek onder gelegd, dit met het ook op hygiëne en veiligheid.

Tijdens een bezoek worden ook snoepjes en speeltjes meegenomen als aanvulling. Veel bewoners vinden het prettig om lichamelijk contact te maken met een dier echter, dit is niet voor iedereen het geval. Veel mensen vinden alleen het kijken ernaar al een verrijking.

Heeft u belangstelling om uw zorginstelling ook te laten bezoeken door een team van Animal 4 Health?

Vul onderstaande vragen in en wij nemen contact met u op:

Uw naam

Uw Emailadres

Naam en adres instelling

Uw bericht