Donateurs

Donateurs
Met een donatie kunt u velen een mooi moment bezorgen. In een aantal gevallen is uw schenking ook fiscaal aftrekbaar.
Hoe kunt u Animal 4 Health financieel steunen?

Eenmalige gift
Een eenmalige gift houdt in dat u eenmalig een bedrag schenkt. Afhankelijk van het bedrag en uw (gezamenlijke) inkomen, kan de gift afgetrokken worden van uw fiscaal inkomen. Om in aanmerking te komen voor belastingvoordeel, dient de schenking minimaal 1% van uw inkomen te bedragen, met een minimum van € 60,-. Is uw gift groter, dan kunt u het bedrag fiscaal aftrekken tot een maximum van 10% van uw inkomen.

Periodieke schenking
U kunt de Stichting Animal 4 Health ook periodiek een vast bedrag schenken. Wanneer u deze schenking vast laat leggen in een akte bij de notaris, kunt u het totale bedrag van uw schenking van uw fiscaal inkomen aftrekken. Dit is mogelijk bij schenkingen vanaf € 120,- per jaar, indien minimaal 5 jaar achter elkaar gedaan. Periodiek schenken kan per maand, per kwartaal of jaarlijks.

Doneren
Als u het werk van de Stichting Animal 4 Health financieel wilt steunen, dan kunt u een bedrag overmaken naar rekeningnummer IBAN: NL03INGB0006355794 ten name van Stichting Animal 4 Health.

Sponsoring
Animal 4 health heeft zelf ook enkele dieren in haar stichting opgenomen. Wilt u een dier financieel ondersteunen? Neem voor deze vorm van schenking dan contact met ons op via penningmeester@animal4health.nl

Partnership
Onderstaande bedrijven dragen de Stichting Animal 4 Health een warm hart toe:

Carnibest, natuurvoer voor hond, kat en fret
http://www.carnibest.nl

CB Consulta

Honden op het spoor, zweetwerktraining, jachttraining, workshops en privé lessen
http://www.hondenophetspoor.nl

Kat en Hond, gezamenlijke website met informatie over verschillende activiteiten
http://www.kat-hond.nl

Multi-lijn, professionele hondenriemen
http://www.multilijn.nl

Wilt u met uw bedrijf ook een partnership afspraak maken? Neem dan contact met ons op via secretaris@animal4health.nl